SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 

 

REGISTER NÁZVOV


Register FCI chránených názvov chovateľských staníc v majetku slovenských chovateľov k 31.12.2018

Chránený názov chovateľskej stanice si záujemca vybavuje prostredníctvom chovateľského klubu svojho plemena a kynologickej organizácie, ktorá chovateľský klub zastrešuje (SPZ, ZŠK-SÚCHNO, ÚKK). V chovateľskom klube alebo na plemennej knihe príslušného zväzu obdrží záujemca tlačivo a pokyny k vyplneniu a úhrade.

Žiadosti neposielajte priamo na sekretariát SKJ ale na príslušnú plemennú knihu.
Platby vykonávajte výhradne na účet príslušného zväzu (SPZ, ZŠK-SÚCHNO, ÚKK) a nie na účet SKJ !

V prípade poukázania platby za vybavenie chránenia názvu chovateľskej stanice na účet SKJ bude za vrátenie mylnej platby účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10% z poukázanej sumy.