SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 

 

Prezident SKJ

Ing. Jozef Jursa CSc.
Slovenský poľovnícky zväz, 811 05 Bratislava, Štefánikova 10
e-mail: prezident@skj.sk


Viceprezident SKJ

Mgr. Ivan Kočajda
Zväz športovej kynológie , 974 01 Banská Bystrica, Medený Hámor 7
e-mail: zlintichu@gmail.com


Členovia prezídia SKJ

Mgr. Juraj Štaudinger
Zväz športovej kynológie, 974 01 Banská Bystrica, Medený Hámor 7
e-mail: staudinger@mail.t-com.sk

Jozef Šuster
Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03 Bratislava
e-mail: unkk@unkk.sk

MVDr. Gabriela Ridarčíková
Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03 Bratislava
e-mail: gridarcikova@gmail.com

MVDr. Pavol Seman
Slovenský poľovnícky zväz, 811 05 Bratislava, Štefánikova 10
e-mail: sengetov@gmail.com