SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2018
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
Termín školenia rozhodcov: 2.-3. 3. 2019

Plán činnosti Zboru rozhodcov na rok 2018

1. Vstupné testy pre záujemcov o čakateľov na rozhodcov pre exteriér sa budú konať 17. marca 2018 v priestoroch SKJ, Furmanská 9, Bratislava.

Schválené žiadosti záujemcov o účasť na vstupných testoch musia byť doručené na sekretariát SKJ do konca mesiaca január 2018.

2. Záverečné testy pre čakateľov:
- teoretická časť sa bude konať 17. marca 2018 v priestoroch SKJ, Furmanská 9, Bratislava

- praktická časť sa bude konať 7. apríla 2018 na MVP v Nitre.

Záujemcovia o účasť na záverečných testoch prosím zašlite svoje žiadosti s priloženými potvrdenými dokladmi o absolvovaní hospitácií do konca mesiaca január 2018.

Stretnutie garantov FCI skupín:
sa bude konať 30. januára 2018 v priestoroch SKJ, Furmanská 9, Bratislava

Zasadanie Pléna rozhodcov bude v termíne 3.-4. 3. 2018 v hoteli LUX, Banská Bystrica

Preskúšanie rozhodcov, ktorí si rozširujú aprobácie na ďalšie plemená bude na nasledovných výstavách :

Nitra 10.2.2018
Nitra 7.-8.4.2018
Lučenec 12.5.2018
Veľká Ida 7.-8.7.2018
Bratislava 18. a 19.8.2018
Bratislava 27.10.2018
Nitra 8.-9.12.2018