SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
SKJ
   
 

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN ŠTENIAT

   
 

Šampión šteniat SR

Vyplniť žiadosť
   

Poriadok pre udeľovanie titulu slovenský šampión šteniat

Titul Slovenský šampión šteniat sa udeľuje:
1. Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede mladšieho dorastu alebo dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku s udeľovaním CAC/CAJC.
2. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
3. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 12  mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy mladých.
4. Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Neuvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát šteniat na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Čakateľstvá CAJC získané do 31.12.2017 sa pri žiadosti o potvrdenie šampionátu musia preukazovať originálom posudkového listu a CAJC kartičky.

Poplatok za Slovenského šampióna šteniat 5 €. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.12.2017. Platí od 1.1.2018
Pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat budú akceptované ocenenia získané od 1.7.2015