SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
SKJ
   
 

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN

   
 

Grand Šampión

Vyplniť žiadosť
   
PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN
   
  1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
  2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy, musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.
  3. Čakateľstvá CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
  4. Minimálne jedno čakateľstvo CAC z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
  5. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.
Čakateľstvá CAC získané do 31.12.2017 sa pri žiadosti o potvrdenie šampionátu musia preukazovať originálom posudkového listu a CAC kartičky.

Poplatok za Slovenský Grand šampionát 15 €.
Poplatok za vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.12.2017. Platí od 1.1.2018.