SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
SKJ
     
 

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

   
 

Šampión SR

Vyplniť žiadosť
   

 

 

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:
I.

 • Ak pes/suka získal 4x CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych, klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) na území SR.
 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach (výstavná sezóna = kalendárny rok).
 • CAC boli udelené aspoň dvomi rôznymi rozhodcami.
 • Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty na území SR.
 • Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
 • CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav.
 • Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.
 • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

II.
Pre pracovné plemená v zmysle nomenklatúry FCI (plemená, ktoré majú priznanie titulu Interšampión = C.I.B. podmienené príslušnou skúškou z výkonu), je možné využiť aj tento variant pre uznanie Slovenského šampióna krásy:
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak

 • Pes-suka získali 2x CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych, klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty na území SR,
 • potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach(výstavná sezóna = kalendárny rok),
 • CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
 • minimálne jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalší môže byť získaný na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
 • pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k vystaveniu medzinárodného pracovného certifikátu pre zaradenie do triedy pracovnej na medzinárodných výstavách a je skúškou pre prirodzenú prácu vzhľadom na plemeno.
 • Nie je možné nahradiť jeden CAC tromi res.CAC.
 • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť pracovný certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.
Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

 • K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa, u pracovných plemien pracovný certifikát o skúške.

Čakateľstvá CAC získané do 31.12.2017 sa pri žiadosti o potvrdenie šampionátu musia preukazovať originálom posudkového listu a CAC kartičky.

 • Poplatok za Slovenského šampióna krásy 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
 • Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC

 • CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 • CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
 • CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
 • Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 • CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
 • Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC.
 • Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
 • Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.12.2017.
Platí od 1.1.2018.