SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
SKJ
   
 

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA KRÁSY MLADÝCH

   
 

Šampión mladých

Vyplniť žiadosť
   
PORIADOK PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA KRÁSY MLADÝCH
   

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

  1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov, na výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
  2. Minimálne jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
  3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.
  4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Čakateľstvá CAJC získané do 31.12.2017 sa pri žiadosti o potvrdenie šampionátu musia preukazovať originálom posudkového listu a CAJC kartičky.

Poplatok za Slovenského šampióna krásy mladých 15 €.
Vystavenie šampionátu na výstavisku = 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC:

  1. CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.
  2. CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
  3. CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1.
  4. Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu. CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

Schválené na zasadnutí Prezídia SKJ 14.12.2017. Platí od 1.1.2018