SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
SKJ
   
 

TLAČIVÁ

   
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN ŠTENIAT
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ VETERÁN ŠAMPIÓN
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN PRÁCE
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ SUPER GRAND ŠAMPIÓN
ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN SKJ
   
   

MEDZINÁRODNÉ ŠAMPIONÁTY

PORIADOK PRE MEDZINÁRODNÉ ŠAMPIONÁTY
PRÍLOHA 1A
C.I.B. (Medzinárodný šampión krásy pre plemená nepodliehajúce skúške z výkonu)
C.I.E. (Medzinárodný výstavný šampión pre plemená podliehajúce skúške z výkonu)
PRÍLOHA 2
C.I.B (Medzinárodný šampión krásy pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu)
PRÍLOHA 3
Žiadosť o zmenu Res. CACIB na CACIB
PRÍLOHA 4
C.I.C. (Medzinárodný dostihový šampión pre chrty zo skupiny FCI 10)
PRÍLOHA 5
C.I.B.P. (Medzinárodný šampión krásy a výkonu pre chrty zo skupiny FCI 10)
   
 

Homologizačné kartičky CACIB z Medzinárodných výstav

 

Sekretariát FCI už nebude rozposielať homologizačné kartičky na čakateľstvá CACIB a majitelia – vystavovatelia si ich sami musia vytlačiť priamo z web stránky FCI.

V zozname na webe FCI sú výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009.
www.fci.be/en/results/IB.aspx

   

DELEGOVANIE ROZHODCOV

ŽIADOSŤ O DELEGOVANIE ROZHODCU
VYÚČTOVANIE UDELENÝCH TITULOV
   

POMOCNÝ REGISTER Plemennej knihy

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE PRE ZARADENIE JEDINCA DO POMOCNÉHO REGISTRA
   
   

TLačivá pre adeptov, čakateľov a rozhodcov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov

ADEPT - UCHÁDZAČ
DOTAZNÍK ADEPTA NA ČAKATEĽA
PREUKAZ ADEPTA
ČAKATEĽ
ŽIADOSŤ O DELEGOVANIE NA HOSPITÁCIU
ŽIADOSŤ O PRESKÚŠANIE ČAKATEĽA
ROZHODCA
ŽIADOSŤ O ROZŠIROVANIE APROBÁCIÍ
ŽIADOSŤ O ROZŠIROVANIE APROBÁCIÍ NA CELÚ FCI SKUPINU
ŽIADOSŤ O DELEGOVANIE NA HOSPITÁCIU NA ROZŠÍRENIE APROBÁCIÍ
ŽIADOSŤ O DELEGOVANIE NA HOSPITÁCIU NA ROZŠÍRENIE APROBÁCIÍ NA FCI SKUPINU
ŽIADOSŤ O PRESKÚŠANIE PRI ROZŠIROVANÍ APROBÁCIÍ
ŽIADOSŤ - MENOVANIE ZA MEDZINÁRODNÉHO ROZHODCU PRE POSUDZOVANIE EXTERIÉRU PSOV