SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
SKJ
   
 

SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA - BRATISLAVA

   
 

Hľadáme!

   
 

Hľadáme: záujemcov, najlepšie z radov aktívnych kynológov, ktorí by mali záujem pracovať na slovenských výstavách vo funkciách: zapisovateľ, vedúci kruhu, tlmočník.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: SKJ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, e-mail: skj@skj.sk
Zároveň aj pošlite krátke písomné zhrnutie vašej doterajšej kynologickej činnosti súvisiacej s organizovaním výstav.

   
   
   
 

   
 

Výsledky WDS 2009 Bratislava

   
 

Udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy počas Svetovej výstavy psov 2009

 


Výnimočná príležitosť!!!

Nenechajte si ujsť výnimočnú príležitosť získať titul Slovenský šampión krásy počas niekoľkých dní trvania Svetovej  výstavy psov 2009 v Bratislave. V súvislosti s týmto výnimočným podujatím vyšla Slovenská kynologická jednota v ústrety všetkým záujemcov a vystavovateľom na  Svetovej výstave a upravila podmienky pre získanie titulov Slovenský šampión krásy, Slovenský šampión krásy mladých a Slovenský veterán šampión.

Podmienky na získanie titulu Slovenský šampión krásy:

Psy, ktoré získajú CAC na FCI Svetovej výstave psov  2009 Bratislava a druhý CAC na výstave súbežnej so Svetovou výstavou (špeciálnej, klubovej alebo celoštátnej), prípadne už nejaký CAC z výstavy konanej pod záštitou SKJ na Slovensku majú z predošlého obdobia, získavajú titul Slovenský šampión krásy, bez ohľadu na časový rozostup medzi oboma CAC a potrebu skúšky z výkonu pracovných plemien. Titul môže byť potvrdený priamo na výstave alebo dodatočne.

Podmienky na získanie titulu Slovenský šampión krásy mladých:

Psy, ktoré získajú CAJC na FCI Svetovej výstave psov  2009 Bratislava a druhý CAJC na výstave súbežnej so Svetovou výstavou (špeciálnej, klubovej alebo celoštátnej), prípadne už nejaký CAJC z výstavy konanej pod záštitou SKJ na Slovensku majú z predošlého obdobia, získavajú titul Slovenský šampión krásy mladých. Titul môže byť potvrdený priamo na výstave alebo dodatočne.

Podmienky na získanie titulu Slovenský veterán šampión:

Psy, ktoré získajú známku V1 Najlepší veterán na FCI Svetovej výstave psov  2009 Bratislava a druhú známku V1, Najlepší veterán na výstave súbežnej so Svetovou výstavou (špeciálnej, klubovej alebo celoštátnej), prípadne už nejakú známku V1, Najlepší veterán z výstavy konanej pod záštitou SKJ na Slovensku majú z predošlého obdobia, získavajú titul Slovenský veterán šampión, bez ohľadu na časový rozostup medzi oboma  známkami. Titul môže byť potvrdený priamo na výstave alebo dodatočne.

   
 

FCI Svetová výstava psov 2009 - CACIB / SVETOVÝ VÍŤAZ, Bratislava 8.-11.10.2009

   
   
   
World Dod Show, Štefánikova 12, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/52626121-3
www.worlddogshow2009.com
   
e-mail: office@worlddogshow2009.com

 

   
   
Celoštátna výstava psov (CAC) 9.-10.10.2009
   

CVP je organizovaná len pre plemená uvedené v týchto propozíciách. Pre ostatné plemená organizujú chovateľské kluby paralelné klubové a špeciálne výstavy, na ktoré je možné prihlásiť sa len prostredníctvom klubov (kontakty nájdete na webstranke www.worlddogshow2009.com).

   
 

Medzinárodná výstava psov NITRACANIS - CACIB, Nitra 5.-6.12.2009

 
NITRACANIS, P.O.BOX 56F, 949 01 Nitra

http://www.nitracanis.sk/

e-mail: nitracanis@nitracanis.sk