SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  VÝSTAVY
  Kalendár 2015
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2014
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Ocenenia SKJ
20. výročie SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

   
 

SKJ
 
 
 
 

SLOVAKIA DOG CUP

bodovacia súťaž medzinárodných, národnej

a celoštátnych výstav psov  v roku 2015

 Slovenská kynologická jednota vypisuje na výstavnú sezónu 2015 celoročnú bodovacia súťaž, v rámci ktorej budú priebežne vyhodnocované psy a sučky zapísané v plemenných knihách SKJ, ktoré sa počas roka zúčastňujú medzinárodných, národnej a celoštátnych výstav.

Viac info tu

 
 

Celoročná bodovacia súťaž Junior handling 2014

 
 

I. Kategória

body

1.

Pisoňová Nikol

1 276

2.

Štibravá Karin

1 068

3.

Szászová Dominika

1 031

II. Kategória

1.

Kuntová Nadežda

1 250

2.

Macháleková Kristína

1 218

3.

Timaniková  Natália

1 116

Víťazkám srdečne blahoželáme!

 
 
 

FCI Európska výstava psov Brno 23.-26.10.2014

Mnohí zo slovenských chovateľov a majiteľov získali na Európskej výstave prekrásne ocenenia a ich psy sa hrdia titulmi Európsky víťaz.

Radi by sme ich prezentovali aj na stránke SKJ tu [kliknite na odkaz].

Prosíme preto chovateľov a majiteľov psíkov zo Slovenska, ktorí získali tituly - Európska nádej, Európsky víťaz mladých, Európsky víťaz, Európsky víťaz veteránov a vyššie,  aby nám poslali fotografie, tituly získané na tejto výstave a nasledovné údaje ocenených psíkov: plemeno, pohlavie, meno psa, meno chovateľa a majiteľa na e-mail adresu: skj@skj.sk

Ďakujeme.

 
 

Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis...

 
  venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.
Chceme podporiť tých, ktorí ku kynologickej činnosti pristupujú zodpovedne a s rešpektom nielen k jej odbornej stránke, ale aj s rešpektom k prírode, citu a láske, ktorú chovatelia svojej záľube venujú.
Aj takto chceme hovoriť a poukázať na chov psov s preukazom pôvodu, ktorého hlavným princípom je chov zdravých jedincov s vyrovnanými povahami, v súlade s ich oficiálnymi štandardami.
Spoznajte naše princípy prostredníctvom našich príbehov a názorov na tejto stránke.

Našou myšlienkou je priniesť príhody a osudy chovateľov, ale aj psích jedincov tak, aby sa stali zdrojom poučenia pre nás všetkých a zároveň poukázať na neduh, ktorý sa premnožil do pomaly nekontrolovateľných rozmerov – MNOŽITEĽSTVO.
Budeme radi, ak sa stránka bude rozrastať tak, aby bola zdrojom informácií a podporila poctivých chovateľov a majiteľov psov.

Navštívte našu stránku www.pesprezivot.sk a postavte sa spolu s nami na stranu poctivej kynológie.
Pomôžte nám šíriť túto myšlienku. Zverejnite baner s prelinkovaním na klubovej webovej stránke alebo na stránke svojej chovateľskej stanice.
ĎAKUJEME!

 
 

Veľký úspech na majstrovstvách sveta v dogfrisbee!

 
  11.-12. októbra sa v USA konali Majstrovstvá sveta v dogfrisbee, na ktoré je potrebné sa kvalifikovať. Slovensko na nich malo svojho historicky prvého a jediného reprezentanta, ktorý sa už mnohokrát prezentoval ukážkami aj na psích výstavách. Patrik Szőcs a jeho austrálsky ovčiak D'Artagnan Valkar dosiahli pre našu krajinu veľký úspech! V obrovskej konkurencii 70 najlepších tímov z celého sveta získali v disciplíne SuperPro Toss&Fetch nádherné 4. miesto! Od medaile ich delilo iba pol boda. Historicky prvý slovenský tím na MS a hneď s takýmto úspechom. Obhájili tým aj svoj úspech z Majstrovstiev Európy (ktoré sa konali v auguste), kde získali titul II. Vicemajstra Európy. V disciplíne freestyle sa umiestnili na veľmi peknom 30. mieste zo 75 tímov, čo je takisto úspech, vzhľadom na to, že Darty má iba dva roky a so súťažením začal len pred pár mesiacmi!

 
 

Opäť veľký úspech slovenskej športovej kynológie

 
  Vo švédskom Malmo sa v dňoch 9.-14. septembra 2014 konali FCI Majstrovstvá sveta vo výkone psov všetkých plemien. Naši reprezentanti opäť potvrdili svoje mimoriadne kvality krásnym druhým miestom v súťaži družstiev - Vicemajstri sveta 2014. Srdečne blahoželáme a ďakujem za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej kynológie.

 
 

CACIBy z Medzinárodných výstav

 

Sekretariát FCI už nebude rozposielať homologizačné kartičky na čakateľstvá CACIB a majitelia – vystavovatelia si ich sami musia vytlačiť priamo z web stránky FCI.

V zozname na webe FCI sú výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009.
www.fci.be/resultats/IB.aspx

 

Nové predpisy a smernice SKJ – dôležité

 

Na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ boli schválené zmeny v predpisoch a smerniciach SKJ. Nové znenie nájdete tu

 

Slovenská kynológia, história a súčasnosť

   
 

DOPORUČUJEME

Nová kniha, ktorá sumarizuje históriu našej kynológie od jej prvej zmienky...
Unikátne fotografie a údaje ku ktorým ste sa v minulosti mohli ťažko dostať...
Podrobný “ príbeh” našej kynológie…
Úspechy, osobnosti, activity…

Autori: Ing.Jozef Jursa CSC, Mgr.Juraj Štaudinger a kol.

Krstní otcovia:
Ing. Dušan Krajniak - vice prezident Slovenského poľovnického zväzu
Doc.MVDr Peter Lazar PhD - predseda akademického senátu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

viacej fotiek
  Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.
 
 

NAJBLIŽŠIE VÝSTAVY

 

NÁRODNÉ PLEMENÁ

  Slovenský čuvač [PDF]
  Slovenský kopov [PDF]
  Slovenský hrubosrstý stavač [PDF]
  Československý vlčiak [PDF]
 

OZNAM PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY

   
  Informujeme všetky chovateľské kluby, že všetky klubové akcie je potrebné nahlásiť na príslušnú zastrešujúcu kynologickú organizáciu. Výstavy nezverejnené v kynologickom kalendári na príslušný kalendárny rok, nebudú mať schválené a uznané tituly.

Počas jedného dňa nie je možné usporiadať viac ako jednu výstavu so zadávaním CAC/CAJC. V prípade DUO výstav je možné usporiadať klubové a špeciálne výstavy v piatok, pred konaním týchto výstav.

V prípade konania dvojdňovej výstavy, je možné usporiadať klubovú alebo špeciálnu výstavu v druhý deň vystavovania.

V tom istom dni nie je možné usporiadať klubovú alebo špeciálnu výstavu! V prípade vzniknutia takejto situácie, je potrebné zmeniť dátum konania a nahlásiť zmenu sekretariátu SKJ.

 

OZNAM PRE VYSTAVOVATEĽOV

 
  Oznámenie o zákaze účasti na výstavách

Prezídium SKJ sa na svojom zasadnutí dňa 11.6. 2013 v Bratislave zaoberalo oznámením o priestupku voči Výstavnému poriadku SKJ.

Vystavovateľka z Rakúska, pani Romina Mauer sa pri vystavovaní suky plemena American Staffordhire Terrier na MV v Nitre 1.6.2013 hanlivo a nedôstojne správala voči rozhodkyni v kruhu. Dopustila sa tým porušenia článku 14, bod ch Výstavného poriadku SKJ.

Prezídium SKJ prijalo uznesenie o zákaze účasti pani Romina Mauer, bytom Hamburgerstr. 3/1/13, 1050 Wien na výstavách, organizovaných pod záštitou SKJ do 31.12.2015.

Žiadame Vás o dodržiavanie tohto uznesenia.
Ing. Jozef Jursa, CSc

Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.