SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  VÝSTAVY
  Kalendár 2014
  Kalendár 2015
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2014
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Ocenenia SKJ
20. výročie SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

Mediálni partneri:

   
 

SKJ
 

V dňoch 1.- 6.10. 2014 sú na sekretariáte SKJ NESTRÁNKOVÉ DNI.

 
 
 
 

Opäť veľký úspech slovenskej športovej kynológie

 
  Vo švédskom Malmo sa v dňoch 9.-14. septembra 2014 konali FCI Majstrovstvá sveta vo výkone psov všetkých plemien. Naši reprezentanti opäť potvrdili svoje mimoriadne kvality krásnym druhým miestom v súťaži družstiev - Vicemajstri sveta 2014. Srdečne blahoželáme a ďakujem za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej kynológie.

 
 

CACIBy z Medzinárodných výstav

 

Sekretariát FCI už nebude rozposielať homologizačné kartičky na čakateľstvá CACIB a majitelia – vystavovatelia si ich sami musia vytlačiť priamo z web stránky FCI.

V zozname na webe FCI sú výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009.
www.fci.be/resultats/IB.aspx

 

Nové predpisy a smernice SKJ – dôležité

 

Na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ boli schválené zmeny v predpisoch a smerniciach SKJ. Nové znenie nájdete tu

 

Slovenská kynológia, história a súčasnosť

   
 

DOPORUČUJEME

Nová kniha, ktorá sumarizuje históriu našej kynológie od jej prvej zmienky...
Unikátne fotografie a údaje ku ktorým ste sa v minulosti mohli ťažko dostať...
Podrobný “ príbeh” našej kynológie…
Úspechy, osobnosti, activity…

Autori: Ing.Jozef Jursa CSC, Mgr.Juraj Štaudinger a kol.

Krstní otcovia:
Ing. Dušan Krajniak - vice prezident Slovenského poľovnického zväzu
Doc.MVDr Peter Lazar PhD - predseda akademického senátu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

viacej fotiek
  Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.
 
 

NAJBLIŽŠIE VÝSTAVY

 
 
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ

  Slovenský čuvač [PDF]
  Slovenský kopov [PDF]
  Slovenský hrubosrstý stavač [PDF]
  Československý vlčiak [PDF]
 

OZNAM PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY

   
  Informujeme všetky chovateľské kluby, že všetky klubové akcie je potrebné nahlásiť na príslušnú zastrešujúcu kynologickú organizáciu. Výstavy nezverejnené v kynologickom kalendári na príslušný kalendárny rok, nebudú mať schválené a uznané tituly.

Počas jedného dňa nie je možné usporiadať viac ako jednu výstavu so zadávaním CAC/CAJC. V prípade DUO výstav je možné usporiadať klubové a špeciálne výstavy v piatok, pred konaním týchto výstav.

V prípade konania dvojdňovej výstavy, je možné usporiadať klubovú alebo špeciálnu výstavu v druhý deň vystavovania.

V tom istom dni nie je možné usporiadať klubovú alebo špeciálnu výstavu! V prípade vzniknutia takejto situácie, je potrebné zmeniť dátum konania a nahlásiť zmenu sekretariátu SKJ.

 

OZNAM PRE VYSTAVOVATEĽOV

 
  Oznámenie o zákaze účasti na výstavách

Prezídium SKJ sa na svojom zasadnutí dňa 11.6. 2013 v Bratislave zaoberalo oznámením o priestupku voči Výstavnému poriadku SKJ.

Vystavovateľka z Rakúska, pani Romina Mauer sa pri vystavovaní suky plemena American Staffordhire Terrier na MV v Nitre 1.6.2013 hanlivo a nedôstojne správala voči rozhodkyni v kruhu. Dopustila sa tým porušenia článku 14, bod ch Výstavného poriadku SKJ.

Prezídium SKJ prijalo uznesenie o zákaze účasti pani Romina Mauer, bytom Hamburgerstr. 3/1/13, 1050 Wien na výstavách, organizovaných pod záštitou SKJ do 31.12.2015.

Žiadame Vás o dodržiavanie tohto uznesenia.
Ing. Jozef Jursa, CSc

Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.