SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  VÝSTAVY
  Kalendár 2014
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2014
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   

www.fci.be

 

 

Mediálni partneri:

   
 www.nitradog.sk

SKJ
 

CACIBy z Medzinárodných výstav

 

Sekretariát FCI nám oznámil, že s okamžitou platnosťou je možné na web stránke FCI nájsť zoznamy jedincov, ktorí získali čakateľstvá na medzinárodné šampionáty - CACIB na výstavách pod záštitou FCI.

Sekretariát FCI už nebude rozposielať homologizačné kartičky na čakateľstvá CACIB a majitelia – vystavovatelia si ich sami musia vytlačiť priamo z web stránky FCI.

V zozname sú výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009. Majitelia, resp. vystavovatelia, majú týmto možnosť sami si vytlačiť CACIB homologizujúci certifikát. www.fci.be/resultats/IB.aspx

 

Nové predpisy a smernice SKJ – dôležité

 

Na zasadnutí Valného zhromaždenia SKJ boli schválené zmeny v predpisoch a smerniciach SKJ. Nové znenie nájdete tu

 

Slovenská kynológia, história a súčasnosť

   
 

DOPORUČUJEME


Nová kniha, ktorá sumarizuje históriu našej kynológie od jej prvej zmienky...
Unikátne fotografie a údaje ku ktorým ste sa v minulosti mohli ťažko dostať...
Podrobný “ príbeh” našej kynológie…
Úspechy, osobnosti, activity…

Autori: Ing.Jozef Jursa CSC, Mgr.Juraj Štaudinger a kol.

Krstní otcovia:
Ing. Dušan Krajniak - vice prezident Slovenského poľovnického zväzu
Doc.MVDr Peter Lazar PhD - predseda akademického senátu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

viacej fotiek 

OSLAVUJEME

 

Slovenská kynologická jednota
oslavuje 20 rokov svojho založenia.
Máme nových gratulantov

20 years of Slovak kennel club.
We are celebrating with new congratulators

   
 

 

   
 

Slávnostný galavečer s udeľovaním najvyšších vyznamenaní za zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie

10.11.2013 – Bratislava – Hotel HiltonFotorepotráž Slávnostný galavečer: tu

   
 

Svetové klubové výstavy 10.11.2013

 


Slovenský kopov
GUINNESS VENATOR MAGNUS
Majiteľ: Koryzma Kazimierz, Poľsko
Víťaz Jubilejnej svetovej klubovej výstavy národných plemien
10. 11. 2013 Bratislava, Incheba

Fotoreportáž Svetové výstavy národných plemien: tu
 
 

Majstrovstá sveta vo výkone francúzskych ovčiakov
25.-27.10.2013 Ebreichsdorf (A)

 
Za účasti 82 štartujúcich z 12 krajín sveta sa reprezentanti Slovenska nenechali zahanbiť, zabojovali a výsledky sú skutočne vynikajúce:
kat.IPO3, Vicemajster sveta, 2.miesto, Najlepší briard- Ingrid Bútorová, Erssinta Eminentia Sibra
kat. IPO1, 1.miesto - Juliana Balnová, Jack Sparrow Moravia Campanella, briard
kat.IPO1, 6.miesto - Zsolt Tóth, Firan Flic Eminentia Sibra, briard

a nemajstrovská súťaž:
kat.BGH1, 2.miesto - Silvia Ficová, Darssinta Eminentia Sibra, briard

V mene všetkých slovenských kynológov srdečne blahoželáme! 

24.-27. 10. 2013 Taliansko, Majstrovstvá sveta bradáčov ISPU

 
Slovenský reprezentant pán Radovan Prokopec sa svojim bradáčom Aslan la Casa De Cillia umiestnil na vynikajúcom 2. mieste na Majstrovstvách sveta vo výkone bradáčov ISPU podľa IPO3.

V mene všetkých slovenských kynológov srdečne blahoželáme! 

Slovensko má majstra sveta FCI v športovej kynológii

 

Historicky prvá zlatá medaila pre Slovákov aj v družstvách

Na majstrovstvách sveta v športovej kynológii, ktoré sa konali 19. – 22. 9. 2013 v Roudnici nad Labem, získal prvý historický titul majstra sveta Slovenský reprezentant Jozef Adamuščin so psom plemena nemecký ovčiak CHRIS spod Lazov, keď táto dvojica podala najkvalitnejší výkon spomedzi 127 účastníkov.

Slovenský tím v zložení spomenutého majstra sveta Jozefa Adamuščina so psom CHRIS spod Lazov, Pavla Šlahora s belgickým ovčiakom Fox von der Schoenen Ecke a Jaroslava Vnenčáka s nemeckým ovčiakom WITZ Eqidius zároveň po prvý krát vybojovali zlatú medailu v družstvách keď zvíťazili nielen pred reprezentantmi druhých USA a tretích Nemcov, ale svoju dominanciu potvrdili pri účasti pretekárov z 36 krajín.

V mene všetkých slovenských kynológov gratulujeme!

Video zostrih

SK výprava
 
 

POZOR ZMENA!!!

  Vystavovanie delegačných listov od 1.7.2013
 
 

OZNAM PRE VYSTAVOVATEĽOV

 
  Oznámenie o zákaze účasti na výstavách

Prezídium SKJ sa na svojom zasadnutí dňa 11.6. 2013 v Bratislave zaoberalo oznámením o priestupku voči Výstavnému poriadku SKJ.

Vystavovateľka z Rakúska, pani Romina Mauer sa pri vystavovaní suky plemena American Staffordhire Terrier na MV v Nitre 1.6.2013 hanlivo a nedôstojne správala voči rozhodkyni v kruhu. Dopustila sa tým porušenia článku 14, bod ch Výstavného poriadku SKJ.

Prezídium SKJ prijalo uznesenie o zákaze účasti pani Romina Mauer, bytom Hamburgerstr. 3/1/13, 1050 Wien na výstavách, organizovaných pod záštitou SKJ do 31.12.2015.

Žiadame Vás o dodržiavanie tohto uznesenia.
Ing. Jozef Jursa, CSc

  Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.
 
 
 

NAJBLIŽŠIE VÝSTAVY

 
 
 
www.nitradog.sk
   
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ

  Slovenský čuvač [PDF]
  Slovenský kopov [PDF]
  Slovenský hrubosrstý stavač [PDF]
  Československý vlčiak [PDF]
   
 

OZNAM PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY

   
  Informujeme všetky chovateľské kluby, že všetky klubové akcie je potrebné nahlásiť na príslušnú zastrešujúcu kynologickú organizáciu. Výstavy nezverejnené v kynologickom kalendári na príslušný kalendárny rok, nebudú mať schválené a uznané tituly.

Počas jedného dňa nie je možné usporiadať viac ako jednu výstavu so zadávaním CAC/CAJC. V prípade DUO výstav je možné usporiadať klubové a špeciálne výstavy v piatok, pred konaním týchto výstav.

V prípade konania dvojdňovej výstavy, je možné usporiadať klubovú alebo špeciálnu výstavu v druhý deň vystavovania.

V tom istom dni nie je možné usporiadať klubovú alebo špeciálnu výstavu! V prípade vzniknutia takejto situácie, je potrebné zmeniť dátum konania a nahlásiť zmenu sekretariátu SKJ.